Gezond en slank met Nederlands populairste weekmenu’s.

Afvallen én lekker eten wij maken het mogelijk.

Ontdek het geheim van de Foodsisters weekmenu’s. Iedereen kan het!

Pak je energie terug. Geef je gezondheid een boost met onze weekmenu’s.

Makkelijk, praktisch en lekker afvallen was nog nooit zo makkelijk.

Al 5 jaar in de top 10 bestverkochte dieetboeken bij bol.com

Simpel afvallen met lekkere recepten. Voor iedereen!

Maak vandaag een start naar een fit en energiek leven.

Verlies makkelijk gewicht met de beste koolhydrraatarme weekmenu’s van Nederland.

voorwaarden

Hieronder op deze pagina vindt u de privacy voorwaarden van de app. De gehele algemene voorwaarden vindt u hier:  https://foodsisters.nl/algemene-voorwaarden/

Installatie van de app

Foodsisters gaat ervanuit dat je bij de installatie van de App gebruik maakt van:
– apparatuur waarvan jij de rechten hebt om daarop software t kunnen plaatsen; en

– Een account waarvan jij alle noodzakelijke accountgegevens beheert.

 

Je mag de App alleen zelf gebruiken en niemand anders door middel van jouw account gebruik laten maken van de App.

 

Je verklaart dat alle informatie die je vertrekt, of verstrekt hebt tijdens het aanmaken van het account juist, volledig en actueel is en je zult jouw accountgegevens bijwerken om deze actueel te houden.

 

Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je je gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhoudt. Foodsisters is niet aansprakelijk voor misbruik van jouw gebruikersnamen, wachtwoorden of andere middelen waarmee je je kunt identificeren wanneer je van de App gebruik maakt. Foodsisters mag er vanuit gaan dat jij de gebruiker bent die zicht aanmeldt met een van jouw identificatiemiddelen en de gevolgen zijn ook voor jouw rekening. Zodra je het vermoeden hebt dat er misbruik is gemaakt van een van je identificatiemiddelen, dien je dat onmiddellijk te melden aan Foodsisters via de contactgegevens die in deze gebruikersvoorwaarden staan vermeld.

 

Foodsisters kan het aantal apparaten waarop je een account kunt gebruiken, beperken. Indien je met je account inlogt op meer dan dat aantal apparaten, dan zul je op andere apparaten automatisch worden uitgelogd. Je kunt een account altijd ten minste op twee apparaten gebruiken.

 

Je zal via de App niet op andere wijze een account aanmaken dan door je eigen gegevens

in te vullen. Je zal met name geen apparaat, script, bot, spider, crawler of andere techniek

gebruiken

 

Het is niet toegestaan om de App of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met

de App te belemmeren of te verstoren, zoals bijvoorbeeld door virussen, spyware,

malware of andere destructieve of ontwrichtende code.

 

Prijzen

Een betaald abonnement kan aangeschaft worden voor de op dat moment gehanteerde prijzen.

Alle prijzen dei Foodsisters communiceert (in de app/website/etc.) of die genoemd worden in een bestelbevestiging zijn inclusief BTW en andere verplichte belastingen en heffingen tenzij anders wordt aangegeven.

 

Foodsisters behoud zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde aan te passen. Een prijswijziging zal ingaan op het moment dat een lopend abonnement de looptijd overschrijdt, of, indien dat moment zich later voordoet 5 weken na de aankondiging van de prijswijzigingen. Als je de hogere prijs niet wilt betalen, moet je dus je abonnement opzeggen.

 

In aanvulling op het voorgaande is Foodsisters gerechtigd haar prijzen eenmaal per kalenderjaar aan te passen aan het inflatiepercentage over het verstreken jaar zoals door CBS gepubliceerd.

 

Betaling en incassokosten

 1. Voor aanvang van het abonnement dien je de overeengekomen prijs voor de eerste periode van jouw abonnement, afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten, over te maken aan Foodsisters. Afhankelijk van het soort abonnement zal Foodsisters over de volgende periode(n) het verschuldigde bedrag per automatische incasso van jouw rekening af laten schrijven.

2  Wij versturen je zeven (7) dagen voordat het bedrag voor jouw Abonnement automatisch van je rekening geschreven wordt een vooraankondiging van de incasso per e-mail. In deze e-mail staat het te incasseren bedrag en de incassodatum.

3  Foodsisters kan ook op een andere manier je betaling afspreken (bijvoorbeeld per creditcard, PayPal, Appstore, Playstore of anderszins).

4  Je schiet toerekenbaar te kort als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum.

5  Als je na twee of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kan Foodsisters het Abonnement beëindigen. Ook kan Foodsisters vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Ondanks de beëindiging blijf je de abonnementskosten verschuldigd tot het einde van de looptijd van je abonnement.

6 De leden 1 t/m 5 van dit artikel zijn niet van toepassing als je werkgever je Abonnement betaalt.

7  Als jij of je werkgever niet op tijd betaalt (daarbij hoort ook als Foodsisters het verschuldigde bedrag niet bij je kan incasseren), mag Foodsisters jou de toegang tot de App of een deel daarvan (tijdelijk) ontzeggen. Dat doet geen afbreuk aan andere rechten die Foodsisters jegens jou heeft op grond van de wet of deze voorwaarden.

8  Alle datakosten die je maakt voor en door het gebruik van de App zijn voor jouw eigen rekening. Foodsisters adviseert je om de App zoveel mogelijk te gebruiken via (gratis) WIFI- netwerken. Door Foodsisters uitgegeven waardebonnen, vouchers, of andere korting codes zijn nooit inwisselbaar voor geld. Eventuele kortingen kunnen alleen worden toegepast voor de aanschaf van een Abonnement.

 

DUUR, BEËINDIGING EN DE GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

 1. In de bestelbevestiging van Foodsisters staat hoe lang je abonnement duurt en, eventueel, van welke inhoud je gebruik kunt maken. Dit is niet van toepassing als je werkgever het abonnement betaalt.
 2. Een abonnement dat voor een bepaalde duur is afgesloten, wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement voortijdig is stopgezet zoals hierna beschreven in lid 4.
 3. Indien je zelf het abonnement stopzet, of wanneer Foodsisters je toegang tot de app opschort in geval van feitelijk of vermoedelijk onjuist gebruik, ga je ermee akkoord dat Foodsisters niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn en dat Foodsisters geen enkel bedrag dat je reeds hebt betaald zal terugbetalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Je kunt de overeenkomsten op ieder moment stopzetten.
 4. Je kunt je abonnement stopzetten via je account https://account.foodsisters.nl/login

Lukt het opzeggen niet? Dan kan onze klantenservice je helpen, stuur hiervoor een mail naar [email protected]

privacybeleid

Foodsisters gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde website. Foodsisters gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites en daarmee haar dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief of een gratis weekmenu te ontvangen); om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen). In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy statement was op 17-04-2018

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in dit privacy- en cookiestatement genoemde gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Foodsisters de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 2. Dit Reglement is van toepassing binnen Foodsisters en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

In onderstaande artikelen geven wij transparantie betreffende hoe Foodsisters omgaat met de door u aan ons toevertrouwde informatie.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Foodsisters gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij elk contact tussen Foodsisters en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren middels onze payment partner Mollie, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Foodsisters de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit Reglement is van toepassing binnen Foodsisters en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

Definities

Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.

Content: Audiovisueel materiaal, foodvideo’s, webinars, foto’s, blogs, recepten, geschreven artikelen en foto’s e.d.

Dienst: De service van Foodsisters die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden Foodsisters.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van Foodsisters.

Privacy- en cookiestatement: Het onderhavige privacy- en cookiestatement van Foodsisters.

Foodsisters:, Hippro health statutair Zwaagdijk ( KVK nummer 51312913 )

Website: De Website van de Dienst van Foodsisters: te vinden op https://foodsisters.nl/

Hoe verzamelen wij informatie

Foodsisters verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren, Foodsisters registreert en verkrijgt (via derden) uitsluitend de volgende gegevens: 1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam, voorna(a)m(en), voorletter(s), geslacht, geboortedatum alsmede adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie. 2. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft daarnaast betrekking op Persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Klant, te weten gewicht, lengte en buik- en heupomvang. 3. door gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen) 4. welke content/recepten/informatie wordt opgevraagd 5. Welke e-mail worden geopend of gelezen. Waar in de e-mail wordt geklikt op aangeboden linken. 6. algemene informatie over het gebruik van het Foodsisters platform

gebruik van de Foodsisters social media

Waarom verzamelen we gegevens?

Om te kunnen communiceren met de klant. Ten behoeve van de dienstverlening van de klant bij Foodsisters. Communicatie voor marketingdoeleinden, communicatie over de dienstverlening en communicatie over de voorwaarden waaronder Foodsisters haar dienstverlening uitvoert; c) het leveren van informatie aan de Klant als onderdeel van Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over en analyse van fysieke eigenschappen van de Klant naar aanleiding van de afname van Diensten; d) het verbeteren van de gebruikerservaring van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van Diensten en gepersonaliseerde inhoud; e) het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Foodsisters in het algemeen; f) het oplossen van eventuele problemen die de Klant ondervindt bij gebruikmaking van de dienstverlening van Foodsisters; g) het financieel afhandelen van de levering van Diensten aan de Klant.

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van Foodsisters, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Foodsisters, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken, en Gebruikers hebben toegang tot de Content. Foodsisters maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website. Aan de hand van het website bezoek kan Foodsisters bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking wordt bekeken.

Voor Foodsisters: om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker middels een account aan te maken. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, worden door Foodsisters bewaard.

Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan Foodsisters bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google

Foodsisters kan email adressen gebruiken voor marketing-doeleinden om zogenaamde ‘look a like audiences’ te genereren. Foodsisters is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren.

 

 

Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de computer of andere Apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover Foodsisters met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt Foodsisters: Foodsisters plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt Foodsisters gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die Foodsisters inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen Foodsisters bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door Foodsisters.

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, en worden door derde partijen op uw computer of andere Apparaten opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de Dienst.

Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

Foodsisters verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en Account: Foodsisters bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich middels het Foodsisters membership registreren voor een membership (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam) primair ten behoeve van de uitvoering van haar bedrijf maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde –secundaire – activiteiten zijn “per mission based”, hetgeen betekent dat zij op zichzelf staan en dus op individuele basis kunnen worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige gebruikers van de dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. De gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door Foodsisters aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie zal Foodsisters strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

Betaalgegevens: Foodsisters laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost: Foodsisters kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. Foodsisters mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content: Foodsisters kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: Foodsisters kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over reacties op e-mails: Als Foodsisters e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienst te kunnen bieden: Foodsisters gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: Foodsisters kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: Foodsisters gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Voor marktonderzoek: Foodsisters kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Foodsisters kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Voor marketing doeleinden: Foodsisters kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties

of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat Foodsisters hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Foodsisters rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan Foodsisters gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als Foodsisters op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van Foodsisters: Foodsisters zal informatie over Gebruikers – in beginsel – niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals: thans haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte – bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal gebruikers van haar dienst. Foodsisters zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de gebruiker verstrekte gegevens, en zal de eventuele derden – voor hun mogelijke gebruik – geheimhouding opleggen.

Met medewerkers Binnen Foodsisters kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van Foodsisters, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is

De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Foodsisters verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Foodsisters via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op https://foodsisters.nl/

Verantwoordelijk voor verwerking en beheer 1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens. 2. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

Beveiliging van verwerking van persoonsgegevens

De medewerkers van Foodsisters hebben een plicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 2. Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen Foodsisters en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

Beveiliging van informatie

Foodsisters doet haar uiterste best ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Foodsisters respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Foodsisters draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Foodsisters verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. Foodsisters kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop Foodsisters gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van Foodsisters. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op foodsisters.nl

Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Foodsisters behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

 

Foodsisters gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde website. Foodsisters gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites en daarmee haar dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief of een gratis weekmenu te ontvangen); om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen). In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy statement was op 17-04-2018

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in dit privacy- en cookiestatement genoemde gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Foodsisters de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 2. Dit Reglement is van toepassing binnen Foodsisters en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

In onderstaande artikelen geven wij transparantie betreffende hoe Foodsisters omgaat met de door u aan ons toevertrouwde informatie.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Foodsisters gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij elk contact tussen Foodsisters en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren middels onze payment partner Mollie, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Foodsisters de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit Reglement is van toepassing binnen Foodsisters en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

Definities

Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.

Content: Audiovisueel materiaal, foodvideo’s, webinars, foto’s, blogs, recepten, geschreven artikelen en foto’s e.d.

Dienst: De service van Foodsisters die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden Foodsisters.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van Foodsisters.

Privacy- en cookiestatement: Het onderhavige privacy- en cookiestatement van Foodsisters.

Foodsisters:, Hippro health statutair Zwaagdijk ( KVK nummer 51312913 )

Website: De Website van de Dienst van Foodsisters: te vinden op https://foodsisters.nl/

Hoe verzamelen wij informatie

Foodsisters verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren, Foodsisters registreert en verkrijgt (via derden) uitsluitend de volgende gegevens: 1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam, voorna(a)m(en), voorletter(s), geslacht, geboortedatum alsmede adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie. 2. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft daarnaast betrekking op Persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Klant, te weten gewicht, lengte en buik- en heupomvang. 3. door gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen) 4. welke content/recepten/informatie wordt opgevraagd 5. Welke e-mail worden geopend of gelezen. Waar in de e-mail wordt geklikt op aangeboden linken. 6. algemene informatie over het gebruik van het Foodsisters platform

gebruik van de Foodsisters social media

Waarom verzamelen we gegevens?

Om te kunnen communiceren met de klant. Ten behoeve van de dienstverlening van de klant bij Foodsisters. Communicatie voor marketingdoeleinden, communicatie over de dienstverlening en communicatie over de voorwaarden waaronder Foodsisters haar dienstverlening uitvoert; c) het leveren van informatie aan de Klant als onderdeel van Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over en analyse van fysieke eigenschappen van de Klant naar aanleiding van de afname van Diensten; d) het verbeteren van de gebruikerservaring van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van Diensten en gepersonaliseerde inhoud; e) het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Foodsisters in het algemeen; f) het oplossen van eventuele problemen die de Klant ondervindt bij gebruikmaking van de dienstverlening van Foodsisters; g) het financieel afhandelen van de levering van Diensten aan de Klant.

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van Foodsisters, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Foodsisters, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken, en Gebruikers hebben toegang tot de Content. Foodsisters maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website. Aan de hand van het website bezoek kan Foodsisters bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking wordt bekeken.

Voor Foodsisters: om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker middels een account aan te maken. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, worden door Foodsisters bewaard.

Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan Foodsisters bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google

Foodsisters kan email adressen gebruiken voor marketing-doeleinden om zogenaamde ‘look a like audiences’ te genereren. Foodsisters is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren.

 

 

Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de computer of andere Apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover Foodsisters met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt Foodsisters: Foodsisters plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt Foodsisters gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die Foodsisters inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen Foodsisters bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door Foodsisters.

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, en worden door derde partijen op uw computer of andere Apparaten opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de Dienst.

Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

Foodsisters verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en Account: Foodsisters bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich middels het Foodsisters membership registreren voor een membership (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam) primair ten behoeve van de uitvoering van haar bedrijf maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde –secundaire – activiteiten zijn “per mission based”, hetgeen betekent dat zij op zichzelf staan en dus op individuele basis kunnen worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige gebruikers van de dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. De gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door Foodsisters aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie zal Foodsisters strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

Betaalgegevens: Foodsisters laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost: Foodsisters kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. Foodsisters mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content: Foodsisters kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: Foodsisters kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over reacties op e-mails: Als Foodsisters e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienst te kunnen bieden: Foodsisters gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: Foodsisters kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: Foodsisters gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Voor marktonderzoek: Foodsisters kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Foodsisters kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Voor marketing doeleinden: Foodsisters kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties

of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat Foodsisters hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Foodsisters rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan Foodsisters gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als Foodsisters op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van Foodsisters: Foodsisters zal informatie over Gebruikers – in beginsel – niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals: thans haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte – bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal gebruikers van haar dienst. Foodsisters zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de gebruiker verstrekte gegevens, en zal de eventuele derden – voor hun mogelijke gebruik – geheimhouding opleggen.

Met medewerkers Binnen Foodsisters kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van Foodsisters, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is

De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Foodsisters verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Foodsisters via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op https://foodsisters.nl/

Verantwoordelijk voor verwerking en beheer 1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens. 2. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

Beveiliging van verwerking van persoonsgegevens

De medewerkers van Foodsisters hebben een plicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 2. Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen Foodsisters en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

Beveiliging van informatie

Foodsisters doet haar uiterste best ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Foodsisters respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Foodsisters draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Foodsisters verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. Foodsisters kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop Foodsisters gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van Foodsisters. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op foodsisters.nl

Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Foodsisters behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

 

Privacy statement Foodsisters

Foodsisters [Tasty Publishers B.V. KVK nummer 51312913] is de verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van persoonsgegevens binnen onze applicatie. Dit privacybeleid is opgesteld om openheid te geven over hoe wij de persoonsgegevens van onze appgebruikers hanteren, met respect voor en het waarborgen van uw privacy en gegevensbescherming. Wij staan voor een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Voor meer informatie over onze diensten kunt u terecht op https://foodsisters.nl/

Voor eventuele vragen over dit privacybeleid, neem contact op via: [email protected].

Bij Foodsisters hechten we veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze appgebruikers. Het is voor ons erg belangrijk dat de appgebruiker begrijpt welke informatie we verzamelen en waarom we dit doen. Met betrekking tot de gegevensverwerking staan we voor duidelijkheid en transparantie. Daarom vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verzamelen, met daarachter de redenen waarom we deze gegevens nodig hebben om onze diensten te leveren en de gebruikerservaring te verbeteren.

 

Verzameling persoonsgegevens

 • Telefoonnummer: Voor verificatie tijdens het autorisatieproces.
 • E-mailadres en wachtwoord: Voor het aanmaken en inloggen van een account.
 • Notificatievoorkeuren: Keuze van de gebruiker om wel of geen notificaties te ontvangen.
 • Antwoorden op onboarding vragen: Informatie over doelen, gewenste snelheid van doelbereiking, gender, aantal maaltijden per dag, en activiteitsniveau.
 • Maaltijdvoorkeuren en winkelmandje: Gekozen maaltijden/producten en winkelmandje-inhoud.
 • Maaltijdfeedback: Sterrenratings, foto’s en tekstuele reacties op maaltijden.
 • Reacties in community: Tekstuele reacties en foto’s in de maaltijden sectie en community gedeelte.
 • Gewichtsgegevens: Huidig gewicht, weegmomenten, datum, tijdstip, en progressiefoto’s.
 • Maaltijdplan gegevens: Informatie over samengestelde maaltijdplannen.
 • Deelname aan uitdagingen: Aanmeldingen voor challenges en interacties binnen deze uitdagingen.
 • Profielinstellingen: Profielfoto, naam, telefoonnummer, wachtwoord, en kookgeschiedenis.
 • Notificatie-instellingen: Voorkeuren voor e-mail en sms notificaties.
 • Accountverwijdering: Optie om het account te verwijderen.

 

Wat is het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens?

 • Telefoonnummer: Om de identiteit van de gebruiker te bevestigen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
 • E-mailadres en wachtwoord: Om een uniek account te creëren en beveiligen, en om een vlotte inlogervaring te bieden.
 • Notificatievoorkeuren: Om gepersonaliseerde notificaties te sturen op basis van de voorkeuren van de gebruiker.
 • Antwoorden op onboarding vragen: Om de app-ervaring en aanbevelingen te personaliseren naar hun eigen gebruiksbehoeften.
 • Maaltijdvoorkeuren en winkelmandje: Om het boodschappen doen en bestellen te vergemakkelijken en te personaliseren.
 • Maaltijdfeedback: Om kwaliteit en gebruikerservaring van de maaltijden te verbeteren en om betrokkenheid bij de community te creëren.
 • Reacties in community: Om interactie en het delen van ervaringen binnen de app-community mogelijk te maken.
 • Gewichtsgegevens: Om gebruikers te helpen hun gewichtsveranderingen bij te houden en visueel te maken ter motivatie en ondersteuning.
 • Maaltijdplan gegevens: Om gebruikers te helpen bij het organiseren en volgen van hun maaltijdplannen.
 • Deelname aan uitdagingen: Om gebruikersbetrokkenheid te stimuleren en een platform te bieden voor gezonde competitie en gemeenschapsopbouw.
 • Profielinstellingen: Zodat gebruikers hun persoonlijke informatie en accountinstellingen kunnen beheren en wijzigen.
 • Notificatie-instellingen: Om gebruikers controle te geven over hun communicatievoorkeuren.
 • Accountverwijdering: Om te zorgen dat gebruikers de mogelijkheid hebben al hun gegevens te verwijderen.Toestemming van de appgebruiker

Wij respecteren de keuzes en de controle van de appgebruikers over hun persoonsgegevens. Bij het eerste gebruik van de app wordt de appgebruiker gevraagd om de voorkeuren aan te geven, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van notificaties of het toestaan van toegang tot de camera. Deze voorkeuren kunnen steeds opnieuw aangepast worden in de ‘instellingen’ van de app.

 

Gegevensopslag

De persoonlijke gegevens van de appgebruiker worden nooit langer bewaard dan wettelijk toegestaan, vereist of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

 

Delen van gegevens met derden 

De persoonsgegevens van de appgebruiker kunnen worden gedeeld met externe partijen wanneer dit nodig is volgens de doelstellingen zoals eerder uitgelegd. Derde partijen waarmee samengewerkt wordt en die mogelijk persoonsgegevens ontvangen, zijn:

 • Facebook en Pinterest, voor het weergeven van (gepersonaliseerde) advertenties.
 • ActiveCampaign, voor het verstrekken van (gepersonaliseerde) e-mailcampagnes.
 • Google (Firebase / GTM / Analytics), voor het monitoren en verbeteren van de app status, en het verzenden van pushnotificaties.

 

Foodsisters deelt geen gegevens van het persoonlijke gebruik van de app door de appgebruiker. Bovendien zijn alle rapportages geanonimiseerd en niet te herleiden naar individuele gebruikers.Gebruikersrechten

Onze appgebruiker heeft verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

 • Recht op inzage:
  De appgebruiker heeft het recht om te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van hem / haar verwerken. Dit stelt de appgebruiker in staat te controleren welke gegevens wij over hem / haar hebben.

 • Recht op rectificatie:
  Indien de appgebruiker gelooft dat de persoonsgegevens die wij over hem / haar bewaren onjuist of onvolledig zijn, heeft de appgebruiker het recht om ons te vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing:
  De appgebruiker kan ons verzoeken zijn / haar persoonsgegevens te verwijderen als hij / zij denkt dat de verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als de appgebruiker de toestemming voor de verwerking intrekt.

 • Recht op beperking van de verwerking:
  In bepaalde omstandigheden heeft de appgebruiker het recht om de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat wij zijn / haar gegevens mogen bewaren maar niet verder verwerken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid:
  De appgebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens die hij / zij  aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en goed leesbare vorm te ontvangen, en hij / zij  heeft het recht om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 • Recht van bezwaar:
  De appgebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens, met name als deze worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden of als de verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen.

 • Recht op niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming:
  De appgebruiker heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, als dit rechtsgevolgen voor hem / haar heeft of het hem / haar op een vergelijkbare wijze significant beïnvloedt.

 

Wij verbinden ons ertoe om aan de appgebruiker zijn / haar  verzoeken te voldoen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Om een van deze rechten uit te oefenen, kan de app gebruiker contact met ons opnemen via de contactgegevens die in dit privacybeleid zijn vermeld. Houd er rekening mee dat wij om aanvullende informatie kunnen vragen om de identiteit van de appgebruiker te verifiëren voordat wij zijn / haar verzoek in behandeling nemen.Cookies en tracking technologieën

Tijdens het gebruik van onze app kunnen wij, samen met derde partijen waarmee wij samenwerken, gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels en SDK’s. Deze worden ingezet om de appgebruiker te identificeren, de gebruikservaring te verbeteren, en de prestaties van onze app en marketingcampagnes te evalueren. Sommige functionaliteiten van de app worden pas actief na het verlenen van toestemming voor het gebruik van deze technologieën door de appgebruiker. Het is belangrijk om te benadrukken dat als de appgebruiker ervoor kiest om deze cookies niet te accepteren, de toegang tot de app beperkt kan zijn of sommige functies mogelijk niet beschikbaar zullen zijn.

 

Leeftijdsbeperking

Onze app is uitsluitend bedoelt voor appgebruikers van 18 jaar en ouder. Voor vragen neem contact op via [email protected].

Foodsisters gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde website. Foodsisters gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites en daarmee haar dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief of een gratis weekmenu te ontvangen); om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen). In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy statement was op 17-04-2018

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in dit privacy- en cookiestatement genoemde gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Foodsisters de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 2. Dit Reglement is van toepassing binnen Foodsisters en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

In onderstaande artikelen geven wij transparantie betreffende hoe Foodsisters omgaat met de door u aan ons toevertrouwde informatie.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Foodsisters gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij elk contact tussen Foodsisters en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren middels onze payment partner Mollie, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Foodsisters de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit Reglement is van toepassing binnen Foodsisters en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

Definities

Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.

Content: Audiovisueel materiaal, foodvideo’s, webinars, foto’s, blogs, recepten, geschreven artikelen en foto’s e.d.

Dienst: De service van Foodsisters die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden Foodsisters.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van Foodsisters.

Privacy- en cookiestatement: Het onderhavige privacy- en cookiestatement van Foodsisters.

Foodsisters:, Hippro health statutair Zwaagdijk ( KVK nummer 51312913 )

Website: De Website van de Dienst van Foodsisters: te vinden op https://foodsisters.nl/

Hoe verzamelen wij informatie

Foodsisters verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren, Foodsisters registreert en verkrijgt (via derden) uitsluitend de volgende gegevens: 1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam, voorna(a)m(en), voorletter(s), geslacht, geboortedatum alsmede adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie. 2. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft daarnaast betrekking op Persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Klant, te weten gewicht, lengte en buik- en heupomvang. 3. door gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen) 4. welke content/recepten/informatie wordt opgevraagd 5. Welke e-mail worden geopend of gelezen. Waar in de e-mail wordt geklikt op aangeboden linken. 6. algemene informatie over het gebruik van het Foodsisters platform

gebruik van de Foodsisters social media

Waarom verzamelen we gegevens?

Om te kunnen communiceren met de klant. Ten behoeve van de dienstverlening van de klant bij Foodsisters. Communicatie voor marketingdoeleinden, communicatie over de dienstverlening en communicatie over de voorwaarden waaronder Foodsisters haar dienstverlening uitvoert; c) het leveren van informatie aan de Klant als onderdeel van Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over en analyse van fysieke eigenschappen van de Klant naar aanleiding van de afname van Diensten; d) het verbeteren van de gebruikerservaring van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van Diensten en gepersonaliseerde inhoud; e) het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Foodsisters in het algemeen; f) het oplossen van eventuele problemen die de Klant ondervindt bij gebruikmaking van de dienstverlening van Foodsisters; g) het financieel afhandelen van de levering van Diensten aan de Klant.

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van Foodsisters, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Foodsisters, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken, en Gebruikers hebben toegang tot de Content. Foodsisters maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website. Aan de hand van het website bezoek kan Foodsisters bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking wordt bekeken.

Voor Foodsisters: om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker middels een account aan te maken. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, worden door Foodsisters bewaard.

Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan Foodsisters bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google

Foodsisters kan email adressen gebruiken voor marketing-doeleinden om zogenaamde ‘look a like audiences’ te genereren. Foodsisters is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren.

 

 

Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de computer of andere Apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover Foodsisters met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt Foodsisters: Foodsisters plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt Foodsisters gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die Foodsisters inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen Foodsisters bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door Foodsisters.

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, en worden door derde partijen op uw computer of andere Apparaten opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de Dienst.

Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

Foodsisters verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en Account: Foodsisters bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich middels het Foodsisters membership registreren voor een membership (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam) primair ten behoeve van de uitvoering van haar bedrijf maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde –secundaire – activiteiten zijn “per mission based”, hetgeen betekent dat zij op zichzelf staan en dus op individuele basis kunnen worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige gebruikers van de dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. De gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door Foodsisters aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie zal Foodsisters strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

Betaalgegevens: Foodsisters laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost: Foodsisters kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. Foodsisters mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content: Foodsisters kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: Foodsisters kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over reacties op e-mails: Als Foodsisters e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienst te kunnen bieden: Foodsisters gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: Foodsisters kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: Foodsisters gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Voor marktonderzoek: Foodsisters kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Foodsisters kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Voor marketing doeleinden: Foodsisters kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties

of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat Foodsisters hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Foodsisters rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan Foodsisters gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als Foodsisters op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van Foodsisters: Foodsisters zal informatie over Gebruikers – in beginsel – niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals: thans haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte – bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal gebruikers van haar dienst. Foodsisters zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de gebruiker verstrekte gegevens, en zal de eventuele derden – voor hun mogelijke gebruik – geheimhouding opleggen.

Met medewerkers Binnen Foodsisters kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van Foodsisters, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is

De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Foodsisters verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Foodsisters via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op https://foodsisters.nl/

Verantwoordelijk voor verwerking en beheer 1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens. 2. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

Beveiliging van verwerking van persoonsgegevens

De medewerkers van Foodsisters hebben een plicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 2. Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen Foodsisters en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

Beveiliging van informatie

Foodsisters doet haar uiterste best ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Foodsisters respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Foodsisters draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Foodsisters verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. Foodsisters kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop Foodsisters gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van Foodsisters. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op foodsisters.nl

Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Foodsisters behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

 

Inloggen